Jakość

Jestem producentem dzianin od ponad trzydziestu lat i deklaruję osobisty nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością.

Waldemar Rosiński

Jakość

Zakład Produkcji Dziewiarskiej Waldemar Rosiński stawia przede przede wszystkim na jakość produkowanych wyrobów. Zachowanie parametrów produkowanego wyrobu oraz idąca za nią powtarzalność, to najważniesze cele naszej firmy. Tak ukształtowana strategia przyczyniła się  do   wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001: 2000. Decyzja o wdrożeniu  ISO zapadła w Zakładzie Produkcji Dziewiarskiej Waldemar Rosiński w drugiej połowie 2005 roku.

Począwszy od 01.01.2006 roku stała się ona jednym z priorytetowych działań w firmie. Była podyktowana chęcią możliwie najlepszego spełniania oczekiwań Klientów na rynku dzianin, którzy oczekują wysokiej i powtarzalnej jakości wyrobów.

Efektem realizacji ustalonych zamierzeń był audit certyfikujący, przeprowadzony pod koniec sierpnia 2006 roku przez Firmę „DEKRA Certyfication”, posiadającą m.in. akredytację TGA oraz SWEDAC.

W wyniku auditu w dniu 13.09.2006 roku nasza firma otrzymała Certyfikat ISO 9001: 2000 w zakresie projektowania i produkcji dzianin.

Dobro Klienta jest dla Zakładu Produkcji Dziewiarskiej Waldemar Rosiński najważniejszym celem,  a działanie zgodnie z założeniami wg normy PN-EN ISO 9001:2000 oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w pełni pozwala na jego realizację.

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem w działalności Zakładu Produkcji Dziewiarskiej Waldemar Rosiński jest stworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania i rozwoju firmy w perspektywie nadchodzących lat oraz zapewnienie zadowolenia wszystkich naszych partnerów, a w szczególności:

  • klientów,
  • pracowników,
  • dostawców,
  • społeczności lokalnej.

Poprzez spełnienie obecnych i uwzględnienie przyszłych potrzeb klientów dostarczamy satysfakcji z dokonania wyboru naszej firmy

Celami, które realizujemy są:

  • dostarczanie trwałych wartości właścicielowi, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom dobrych warunków pracy oraz harmonijnego rozwoju,
  • dążenie do wykorzystania nowych technologii i nowych materiałów w wykonywanych wyrobach,
  • w szczególności spełnienie wymagań terminowych realizacji zleceń dla klienta.

Realizację zadań osiągamy poprzez:

  • szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów i spełnianie specjalnych ich wymagań,
  • kształtowanie przekonania, że za jakość, wizerunek i markę firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik naszej firmy oraz dostawcy usług,
  • stałe dążenie do doskonalenia organizacji firmy oraz doskonalenia metod pracy i modernizacji wyposażenia.

Wdrożony System Zarządzania Jakością tworzący spójny i przemyślany zakres czynności, odpowiedzialności, kompetencji decyzji oraz zasobów informacyjnych będzie kredytem zaufania umożliwiającym naszej firmie dalszą ekspansję na trudnym rynku.

Jestem producentem dzianin od ponad trzydziestu lat i deklaruję osobisty nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością.

Dane Kontaktowe

Zakład Produkcji Dziewiarskiej Waldemar Rosiński

Stokrotki 11, 91-864 Łódź

+48 42 659 40 46

+48 501 716 095

+48 501 716 059

biuro@rosinski.net.pl

Formularz Kontaktowy

Wyślij

Mapa Witryny

Welury, Welury poliamidowe, Welury poliestrowe, Szyfon Haft, Szyfon Lamówka, Podszewki, Dzianiny elastyczne, Dzianiny techniczne, Mikrowłókno, Tiule elastyczne, Tiule stabilne, Tiule romboidalne, Tiul, Siatki - Ażury, Lamówki - Taśmy, Tattoo, Pajączek, Dresowe, Dekoracyjno - konfekcyjne, Lamówki weluroweDzianiny pod transfer, Dzianiny pod sublimację, Dzianiny sportowe, Dzianiny Ażurowe, Dzianiny do membra, Markizeta Poliamidowa... 

Welur Poliamidowy, Welur Poliestrowy, Dzianiny Welurowe, Welury, Welury poliamidowe, Welury poliestrowe, Szyfon HaftSzyfon Lamówka, Szyfony poliamidowe, Podszewka, Podszewki Poliestrowe, Podszewki Poliamidowe, Dzianina elastyczna, Dzianiny elastyczne, Dzianina techniczna, dzianiny techniczne, Mikrowłókno, Tiul, Tiul elastycznyTiul stabilny, Tiule, Tiule elastyczne, Tiule stabilne, Siatka Elastyczna, Siatki Elastyczne, Siatka, Siatki, Siatka - Ażur, Dzianiny Ażurowe, Dzianiny Ażurowe Poliestrowe, Lamówka, Taśma, Taśmy, Lamówki, Dzianina Tattoo, Dzianina pajączekDresowa, Dresówka, Dzianina Dresowa, Dzianiny Sportowe, dzianiny sportowe - ażurowe, Dekoracyjno - konfekcyjna,Lamówka welurowa, Dzianiny pod druk transferowy, Dzianiny pod druk sublimacyjny,  Dzianiny pod transfer i pod sublimację, Dzianiny aksamitne, Welury strzyżone, welur strzyżony,  dzianiny elastyczne typu kuba, cuba, kuba, tiul, tiul elastyczny, tiule, dzianiny do membran, dzianina do membran, dzianina membranowa, membrana, dzianiny welurowe, welur. Tiul welonowy, dzianiny do welonów. Dzianiny Welury, Dzianiny welurowe. Taśma welurowa, Tiul romboidalny, Tiule romboidalne, Dzianiy ślubne...

©2023 Zakład Produkcji Dziewiarskiej Waldemar Rosiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie: Maciej Szymański

Szukaj

OPEN